SQ | EN | MK | MO | SR

Modeli dekarbonizacije u elektroenergetskom sektoru – Albanija

Ova studija procenjuje efekte scenarija dekarbonizacije na elektroenergetski sistem Albanije. Scenariji i pretpostavke su usaglašeni sa ključnim akterima iz ove oblasti u Albaniji (relevantnim ministarstvima i stručnjacima iz oblasti energetike).
Publikacije:

Engleski jezik: Preuzimanje

Albanski jezik: Preuzimanje

Modeli dekarbonizacije u elektroenergetskom sektoru – Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija

Ova studija procenjuje efekte scenarija dekarbonizacije na elektroenergetski sistem Makedonije. Scenariji i pretpostavke su usaglašeni sa ključnim akterima iz ove oblasti u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji (relevantnim ministarstvima i stručnjacima iz oblasti energetike), a ulazni podaci za modeliranje su bili koordinisani sa timom iz Makedonske akademije nauka i umetnosti koji su uključeni u MARKAL modeliranja.


Publikacije:

Engleski jezik: Preuzimanje

Makedonski jezik: Preuzimanje

Modeli dekarbonizacije u elektroenergetskom sektoru – Crna Gora

Ova studija procenjuje efekte scenarija dekarbonizacije na elektroenergetski sistem Crne Gore. Scenariji i pretpostavke su usaglašeni sa ključnim akterima iz ove oblasti u Crnoj Gori (relevantnim ministarstvima, operatorima prenosnih sistema, regulatorima i stručnjacima iz oblasti energetike).Publikacije:

Engleski jezik: Preuzimanje

Crnogorski jezik: Preuzimanje

Modeli dekarbonizacije u elektroenergetskom sektoru – Srbija

Ova studija procenjuje efekte scenarija dekarbonizacije na elektroenergetski sistem Srbije. Scenariji i pretpostavke su usaglašeni sa ključnim činiocima iz ove oblasti u Srbiji (Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Agencija za zaštitu životne sredine i sa stručnjacima iz oblasti energetike). Procena je urađena upotrebom Evropskog modela elektroenergetskog tržišta (EEMM) razvijenog od strane Regionalnog centra za istraživanja elektroenergetskih politika (REKK) i mrežnog modela Elektroenergetskog koordinatnog centra (EKS).Publikacije:

Engleski jezik: Preuzimanje

Srpski jezik: Preuzimanje

Modeli dekarbonizacije u elektroenergetskom sektoru – Regionalni izveštaj

Ova studija procenjuje efekte scenarija dekarbonizacije na elektroenergetski sistem regiona: četiri zemlje uključene u projekat kao i Bosne i Hercegovine. Scenariji i pretpostavke su usaglašeni sa ključnim akterima iz ove oblasti u Crnoj Gori (relevantnim ministarstvima, operatorima prenosnih sistema, regulatorima i stručnjacima iz oblasti energetike).
Publikacije:

Engleski jezik: Preuzimanje