SQ | EN | MK | MO | SR

Tipologija javnih objekata u Albaniji i modelovanje njihove transformacije ka niskim emisijama

Ova publikacija ima za cilj da pruži informacije neophodne za postizanje energetske efikasnosti i prilagođavanje klimatskim u vezi sa sektorom javnog građevinskog u Albaniji.

Publikacije:

Engleski jezik: Preuzimanje

Albanski jezik: Preuzimanje

Tipologija stambenih zgrada u Albaniji i modelovanje njihove transformacije ka niskoj emisiji

Ova publikacija ima za cilj da pruži potrebne informacije u postizanju energetske efikasnosti i klimatskom prilagođavanju, u vezi sa stambenim građevinskim sektorom u Albaniji. Da bismo izveli ove analize na sektorskom nivou, mi smo dizajnirali i primenili pristup „od dole ka gore“ u našem modelovanju. Ovaj model je primenjiv do 2030. godine. Model je, zajedno sa svim osnovnim podacima, predat nacionalnim kreatorima politika i ekspertima, a kako bi ga upotrebljavali i prilagođavali svojim potrebama. On je, takođe, dostupan i drugim ekspertima na njihov zahtev uz navođenje odgovarajuće reference i davanje priznanja izvoru za pružanje korisnih podataka.

Publikacije:

Engleski jezik: Preuzimanje

Albanski jezik: Preuzimanje

Tipologija stambenih zgrada u Crnoj Gori i modelovanje njihove transformacije ka niskoj emisiji

Ova publikacija ima za cilj da pruži potrebne informacije u postizanju energetske efikasnosti i klimatskom prilagođavanju, u vezi sa stambenim građevinskim sektorom u Crnoj Gori. Da bismo izveli ove analize na sektorskom nivou, mi smo dizajnirali i primenili pristup „od dole ka gore“ u našem modelovanju. Ovaj model je primenjiv do 2030. godine. Model je, zajedno sa svim osnovnim podacima, predat nacionalnim kreatorima politika i ekspertima, a kako bi ga upotrebljavali i prilagođavali svojim potrebama. On je, takođe, dostupan i drugim ekspertima na njihov zahtev uz navođenje odgovarajuće reference i davanje priznanja izvoru za pružanje korisnih podataka.

Publikacije:

Engleski jezik: Preuzimanje

Crnogorski jezik: Preuzimanje

Tipologija stambenih zgrada u Srbiji i modelovanje njihove transformacije ka niskoj emisiji

Ova publikacija ima za cilj da pruži potrebne informacije u postizanju energetske efikasnosti i klimatskom prilagođavanju, u vezi sa stambenim građevinskim sektorom u Srbiji. Da bismo izveli ove analize na sektorskom nivou, mi smo dizajnirali i primenili pristup „od dole ka gore“ u našem modelovanju. Ovaj model je primenjiv do 2030. godine. Model je, zajedno sa svim osnovnim podacima, predat nacionalnim kreatorima politika i ekspertima, a kako bi ga upotrebljavali i prilagođavali svojim potrebama. On je, takođe, dostupan i drugim ekspertima na njihov zahtev uz navođenje odgovarajuće reference i davanje priznanja izvoru za pružanje korisnih podataka.

Publikacije:

Engleski jezik: Preuzimanje

Srpski jezik: Preuzimanje