SQ | EN | MK | MO | SR

Rezultatet e modelimit

Përllogaritjet e detajuara të kërkesës për energji për stokun e ndërtesave ekzistuese janë dhënë në skedarë të veçantë excel-i për Shqipërinë, Malin e Zi dhe Serbinë. Këta skedarë përmbajnë të dhënat bazë më të rëndësishme dhe rezultatet e kërkesave për energji për ngrohje, për ujë të nxehtë dhe për ftohje, të çdo tipi ndërtese.

Dokumentet:

Shqipëria: Shkarko

Mali i Zi: Shkarko

Serbia: Shkarko