SQ | EN | MK | MO | SR

Rezultati modeliranja

Detaljni rezultati proračuna potražnje energije za postojeće zgrade dati su u odvojenim Excel dokumentima za Albaniju, Crnu Goru i Srbiju. Ova dokumenta sadrže najvažnije ulazne podatke i rezultate za procjenu energetskih potreba svake vrste objekta, koje obuhvataju grijanje prostora, hlađenje i grijanje vode.

Dokumenta:

Albanija: Preuzimanje

Crna Gora: Preuzimanje

Srbija: Preuzimanje