SQ | EN | MK | MO | SR

Tipologija javnih objekata u Albaniji i modelovanje njihove transformacije ka niskim emisijama

Ova publikacija ima za cilj da pruži informacije neophodne za postizanje energetske efikasnosti i prilagođavanje klimatskim u vezi sa sektorom javnog građevinskog u Albaniji.

Publikacije:

Engleski jezik: Preuzimanje

Albanski jezik: Preuzimanje

Tipologija fonda stambenih zgrada u Albaniji i modeliranje njihove transformacije ka nisko-karbonskoj emisiji

Ova publikacija ima za cilj da pruži potrebne informacije u postizanju energetske efikasnosti i klimatskom prilagođavanju, u vezi sa stambenim građevinskim sektorom u Albaniji. Da bi se ove analize sprovele na sektorskom nivou, u modeliranju je dizajniran i primijenjen pristup „odozdo ka gore“, koji je primjenljiv do 2030. godine. Model je, zajedno sa svim osnovnim podacima, predat nacionalnim kreatorima politika i ekspertima, radi dalje upotrebe i prilagođavanja nacionalnim potrebama. Model je takođe dostupan i drugim ekspertima na njihov zahtjev, uz navođenje odgovarajuće reference i poštovanje izvora za pružanje korisnih podataka.

Publikacije:

Engleski jezik: Preuzimanje

Albanski jezik: Preuzimanje

Tipologija fonda stambenih zgrada u Crnoj Gori i modeliranje njihove transformacije u budućnosti ka nisko-karbonskoj emisiji

Ova publikacija ima za cilj da pruži potrebne informacije u postizanju energetske efikasnosti i klimatskom prilagođavanju, u vezi sa stambenim građevinskim sektorom u Crnoj Gori. Da bi se ove analize sprovele na sektorskom nivou, u modeliranju je dizajniran i primijenjen pristup „odozdo ka gore“, koji je primjenljiv do 2030. godine. Model je, zajedno sa svim osnovnim podacima, predat nacionalnim kreatorima politika i ekspertima, radi dalje upotrebe i prilagođavanja nacionalnim potrebama. Model je takođe dostupan i drugim ekspertima na njihov zahtjev, uz navođenje odgovarajuće reference i poštovanje izvora za pružanje korisnih podataka.

Publikacije:

Engleski jezik: Preuzimanje

Crnogorski jezik: Preuzimanje

Tipologija fonda stambenih zgrada u Srbiji i modeliranje njihove transformacije ka nisko-karbonskoj emisiji

Ova publikacija ima za cilj da pruži potrebne informacije u postizanju energetske efikasnosti i klimatskom prilagođavanju, u vezi sa stambenim građevinskim sektorom u Srbiji. Da bi se ove analize sprovele na sektorskom nivou, u modeliranju je dizajniran i primijenjen pristup „odozdo ka gore“, koji je primjenljiv do 2030. godine. Model je, zajedno sa svim osnovnim podacima, predat nacionalnim kreatorima politika i ekspertima, radi dalje upotrebe i prilagođavanja nacionalnim potrebama. Model je takođe dostupan i drugim ekspertima na njihov zahtjev, uz navođenje odgovarajuće reference i poštovanje izvora za pružanje korisnih podataka.

Publikacije:

Engleski jezik: Preuzimanje

Srpski jezik: Preuzimanje